ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

VISION

To be the leading chemical engineering department in ASEAN (Association of South East Asia Nations).

MISSION

The department is striving to fulll its commitment in achieving excellence both in education and research according to the mission of the department which states that the department is to:

 1. Provide high-quality undergraduate and graduate education that will prepare them for leading roles in their chosen careers and for the lifetimes of continued learning
 2. Generate knowledge and develop technology through excellence in research, in conjunction with graduate education, that are recognized by peers in the profession, in the interdisciplinary fields of chemical, biochemical, systems, materials and environmental engineering.
 3. Contribute to the sustainable development of the nation and the quality of life of the people through leadership in professionalism, education, research and public services.

ผลงานเด่น

 • การสกัดสารต้านมะเร็งแอนทรา ควิโนนส์จากรากของต้นยออย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีน สำหรับการผลิตพอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้น
 • ผ้าเบรกนาโน นวัตกรรมสำหรับรถยนต์
 • เทคโนโลยีของไหลวิกฤตยวดยิ่ง
 • หลักการของวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
 • กรรมวิธีการผลิตเนื้อเยื่อปราศจากเซลล์จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยขบวนการอัดคลายแรงดัน
 • กรรมวิธีการผลิตสารละลายหนังแท้
 • ผิวหนังสังเคราะห์ชนิดทำจาก สารสกัดส่วนเบาของชั้นหนังแท้ (เนื้อเยื่อ)
 • กรรมวิธีในการเคลือบฝังตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมบนตัวรองรับเพื่อเพิ่มความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยา
 • กระบวนการสำหรับการหมัก เอทานอลด้วยยีสต์ที่ถูกตรึงด้วยเปลือกรังไหมบาง
 • การแยกไอออนโลหะมีพิษออกจากนํ้าทิ้งอุตสาหกรรมโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
 • เชลแล็คเคลือบเปลือกผลไม้ไทยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
 • เครื่องมือสำหรับเตรียมชิ้นงานที่ผลิตด้วยโพลิยูรีเทนถังปฏิกรณ์แบบกะขนาดเล็ก
 • นาโนแคลย์กับการปรับปรุงคุณภาพ ของครีมนวดผมนํ้ามันมะกรูด
 • พอลิเมอร์จากการดัดแปรพอลิเบนซอกซาซีนด้วยสารแอนไฮไดรด์
 • วิธีการเตรียมอะลูมินาเฟสผสม ระหว่างไคอลูมินากับแกมมาอลูมินาฯ ในการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์
 • กรรมวิธีในการเพิ่มปริมาณสารสกัด ฟินอลิคที่ได้จากผลมะระขี้นก

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ 3 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2519 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2561
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2519 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2561
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2532 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2561

จำนวนคณาจารย์

ศาสตราจารย์ 8 ท่าน
รองศาสตราจารย์ 8 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 ท่าน
อาจารย์ 10 ท่าน

สถานที่ติดต่อ

Department of Chemical Engineering,
Faculty of Engineering,Chulalongkorn University
254 Phayathai Road, PathumwanBangkok, 10330
Tel: +66 2218 6878, +66 2218 8680, +66 2218 6882
Fax: +66 2218 6877