บทสัมภาษณ์นิสิตศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต

นางสาวปณิดา นิ่มโชคชัยรัตน์

นางสาวปณิดา นิ่มโชคชัยรัตน์

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ที่มาสอนในหลักสูตรเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยวอริกทั้งหมด อาจารย์ทุกท่านเคยเป็นผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมมาก่อน ดังนั้น จึงเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้ในงานของเราได้อย่างง่ายดาย

นายกรคุณ จารุพรพาณิช

นายกรคุณ จารุพรพาณิช

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผมจบมัธยมปลายและระดับปริญญาตรีมาจากต่างประเทศ เมื่อกลับมาประเทศไทย ทำให้มีเพื่อนน้อยมาก บวกกับที่บ้านทำธุรกิจ ยิ่งทำให้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนหลักสูตร CUSE ก็ได้เจอเพื่อน ๆ หลากหลาย และน่ารักมาก ๆ วันธรรมดาต่างคนก็ต่างทำงาน บางคนทำงานอยู่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ บางคนทำงานอยู่ภูเก็ต บางคนทำงานอยู่ระยอง แล้วเวลาเรียนเราก็มารวมตัวกัน ทำโปรเจ็กต์กัน หลังเลิกเรียนก็ไปแฮงเอาต์ ล่าสุดไปทริปต่างจังหวัด เป็นทริปที่ดีมาก ๆ รู้สึกดีมาก ทำให้มีเพื่อนในประเทศไทย การเข้ามาเรียนในหลักสูตร CUSE ทำให้มีเพื่อนร่วมธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคตด้วยครับ

นายปิยะนัส เวียงคำ

นายปิยะนัส เวียงคำ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่น โดยการเรียนการสอนจะเป็นแบบโมดูล เวลาเรียนส่วนใหญ่เป็น วันหยุดสุดสัปดาห์ จะไม่กระทบต่อเวลาทำงาน ทำให้สามารถทำงานควบคู่กับการเรียน ไปพร้อม ๆ กันได้