บทสัมภาษณ์นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล

นายอธิพล หวังพลธรรม

นายอธิพล หวังพลธรรม

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

ความประทับใจต่อภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคของเรา ในวิชาเรียนจะมีการทำโปรเจ็กต์ประดิษฐ์ร่วมกับเพื่อน ๆ ในรายวิชาต่าง ๆ สิ่งที่ได้รับไม่ใช่เพียงการได้สร้างชิ้นงานขึ้นมา แต่ยังได้มิตรภาพที่ดีเพิ่มขึ้นด้วย

สิ่งที่ประทับใจในคณะนี้ รุ่นพี่เข้ามาดูแลตั้งแต่พวกผมเป็นเฟรชชี่ ยังไม่รู้จักเรา โดยพี่ๆ ดูแลทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน จนกระทั่งเข้ามา ในภาควิชา ส่วนเรื่องเพื่อน เป็นมิตรภาพที่ดีที่เกิดขึ้นมา ซึ่งจะส่งผลเป็นคอนเนคชั่นที่ดี เวลา ไปทำงาน และการใช้ชีวิตในอนาคตได้

นางสาวฉันฉะนี ทารากุลประทีป

นางสาวฉันฉะนี ทารากุลประทีป

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

สิ่งที่ประทับใจในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล แพรประทับใจเรื่องของมิตรภาพที่ได้รับจาก เพื่อนๆ ทุกคน ยกตัวอย่าง หากไม่เข้าใจเรื่องการเรียน แพรก็จะได้เพื่อนๆ ช่วยเหลือ ช่วยสอนในสิ่งที่ไม่เข้าใจ และช่วยกันติวหนังสือเวลาสอบ แพรได้รับมิตรภาพดีๆ จากเพื่อน และคอยส่งต่อให้น้องๆ ภายในภาคของเรา เช่น แนะนำว่าต้องเรียนอย่างไร อ่านหนังสือจากไหนบ้าง

ความประทับใจที่มีต่อคณะ คือ ห้องสมุดของเรา ที่มีพื้นที่หลายๆ ส่วนให้นิสิตในคณะไปใช้บริการ ทั้งโซนอ่านหนังสือ โซนนั่งทำงาน ห้องเงียบไว้อ่านหนังสือ มุมสำหรับพักผ่อน และห้องประชุมภายในห้องสมุด ให้เราได้ไปจองใช้งานได้

นางสาวปาจารี อัครเสรีนนท์

นางสาวปาจารี อัครเสรีนนท์

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

ความประทับใจในภาควิชา คือ ภาคการเรียน ไม่ว่าเราสงสัยปัญหาเรื่องการเรียนตรงไหน อาจารย์พร้อมที่จะให้คำตอบเสมอ บรรยากาศในห้องเรียนไม่ตึงเครียด เพราะอาจารย์ทำให้บรรยากาศเป็นกันเองอยู่เสมอ และหากเรามีข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนเรียน หรืองบประมาณของการทำกิจกรรมต่างๆ สามารถสอบถามพี่ๆ ธุรการในภาคได้ พี่ๆ ทุกคนน่ารักมาก

สำหรับส่วนที่ประทับใจในคณะของเรา คือ Facility ต่างๆ ภายในคณะ คณะเรามี Sport Center ที่สามารถไปเตะบอลหรือตีแบตมินตัน เล่นปิงปองกันได้ และมีโซนฟิตเนสให้เราไปเลือกใช้ได้ด้วย ถือเป็นการพักผ่อนและเป็นการออกกำลังกายที่ดี

นายธนัน อรรถศิริกุลกิจ

นายธนัน อรรถศิริกุลกิจ

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

ความประทับใจต่อภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในส่วนเรื่องของการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้อาจารย์กับนักศึกษาคุยกันได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กัน ซึ่งช่วยให้เราคิดเป็นทำเป็น ได้ลองทำสิ่งต่างๆ ขึ้นมาจริงๆ และอาจารย์ยังสอนให้เรามีวินัยและอดทนในการทำงานต่างๆ

สำหรับความประทับใจในคณะ จะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่มีให้ได้เลือกทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแนววิชาการและสันทนาการ ที่คณะได้สนับสนุนพวกเราอยู่ตลอดเวลา และมีให้เลือกทำหลากหลาย ทำให้ได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานมากขึ้น เช่น พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ซึ่งเราไม่สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้จากในห้องเรียน