บทสัมภาษณ์นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางสาวสุกัญญา โยงโสพล

นางสาวสุกัญญา โยงโสพล

นิสิตระดับปริญญาเอก

ความประทับใจต่อภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่นี่เปรียบเสมือนบ้าน นอกจากเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างมีความรักและความเมตตาให้แก่นิสิตทุกคนค่ะ

อีกทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ อาจารย์และ เจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือนิสิตทุกท่านค่ะ

นางสาวทันนิษา อมลพร

นางสาวทันนิษา อมลพร

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

สิ่งที่ประทับใจภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คือการได้เรียนรู้อะไรต่าง ๆ มากมาย เช่น กระบวณการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล และยังได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสื่อการสอนในภาควิชา ยังมีเซคชั่นที่เป็นภาคภาษาอังกฤษ และเอกสารภาษาอังกฤษที่ทำให้ได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย

ส่วนความประทับใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะได้ให้โอกาสเด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับสายต่าง ๆ ในคณะก่อน ในปีแรกนั้นทางคณะไม่ได้บังคับให้นิสิตเลือกภาควิชา แต่จะให้เรียนรู้ภาพรวมของทุก ๆ ภาควิชาก่อน โดยให้นิสิตค้นหาตัวเองให้รู้ว่าทางไหนคือทางที่ใช่ อีกทั้งในคณะยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์รับน้อง ทำให้เพื่อน ๆ ในคณะมีความสนิทต่อกันอีกด้วย

นางสาวกมลลดา ทังสุบุตร

นางสาวกมลลดา ทังสุบุตร

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ความประทับใจในภาควิชาคือเพื่อนทุก ๆ คนเก่งกันมาก การที่เรามาอยู่ที่นี่ก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวเราเอง คณาจารย์มีความตั้งใจในการสอนมาก สิ่งที่ได้เรียนทุก ๆ อย่างนั้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ และมีประโยชน์ต่อชีวิต

ความประทับใจที่มีต่อคณะนั้น นอกจากจะสอนทางด้านวิชาการแล้ว ยังสอนเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย และในคณะยังมีกิจกรรมมากมาย ทำให้เราได้สนิทกับเพื่อน ในภาคอื่น ๆ อีกด้วย