บทสัมภาษณ์นิสิตวิศวกรรมโยธา

นางสาวนภัสมน นพเกต

นางสาวนภัสมน นพเกต

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ที่เลือกมาเรียนภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพราะว่าเป็นความตั้งใจส่วนตัวของตัวเอง ว่าอยากเรียนภาควิชานี้ โดยที่ก้าวแรกที่เข้ามาในภาควิชานี้ตอนปี 2 คือไม่มีเพื่อนเลยสักคน แต่ปัจจุบันนั้นสนิทกันเกือบทั้งภาคค่ะ

ความประทับใจต่อภาควิชาฯ โยธา อย่างแรกก็เป็นเรื่องของมิตรภาพระหว่างเพื่อนค่ะ ด้วยความที่เราเรียนค่อนข้างเยอะ และมีงานที่ต้องทำเยอะ มีแล็บเยอะ แต่ว่าเราช่วยกัน เพราะเราไม่ถนัดทุกวิชา แต่เพื่อนๆ ช่วยกัน ทำให้เราเรียนผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ นอกจากนั้น บรรยากาศการเรียนการสอนของอาจารย์ยังมีความเป็นกันเอง และอาจารย์มีความเอาใจใส่ในนิสิตมาก เพราะว่าอาจารย์ดูแลเราเหมือนเราเป็นรุ่นน้องค่ะ

สำหรับก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประทับใจในสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในคณะค่ะ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมหลายอย่างมากมายให้เราเลือกได้ทำตามที่ต้องการ

นายธาราเทพ อคสันชัย

นายธาราเทพ อคสันชัย

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

สาเหตุที่เลือกภาควิชาวิศวกรรมโยธา ก็ต้องบอกว่า ผมมีความฝันที่อยากจะเห็นสิ่งก่อสร้างที่เราเป็นคนออกแบบ หรือเราลงมือทำใหญ่ ๆ ให้มันปรากฏออกมาเป็นจริง แล้วเราจะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำนั้น

ส่วนความประทับใจในภาควิชานี้คือคณาจารย์ เพราะท่านมีความเป็นกันเอง คือเราไม่รู้สึกเคอะเขินเวลาที่เราจะปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน หรือว่าแนะแนวการใช้ชีวิต การทำงานต่าง ๆ รวมไปถึงอาจารย์แต่ละท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสายงานนี้ในระดับประเทศ เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่า เราจะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และนำไปใช้งานได้จริง

ความประทับใจต่อคณะนี้ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเป็นแหล่งรวมของคนที่เก่ง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องภาควิชาการ แต่รวมถึงเก่งในด้านการใช้ความคิด ลีดเดอร์ชิป หรืออะไรต่าง ๆ ก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลังจากเราจบ ม.6 มา เราอาจจะคิดว่าเราเก่งแล้ว แต่สำหรับที่นี่มันอาจจะไม่ใช่เลย ดังนั้น เมื่อเรามาอยู่ในสังคมที่เก่ง มันก็จะช่วยให้เรามีแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อย ๆ

นางสาวภาวิตา อินทชัย

นางสาวภาวิตา อินทชัย

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

สำหรับความประทับใจเกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมโยธาคือเนื้อหาวิชาที่ได้เรียน มีทั้งเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับโครงสร้าง การขนส่ง ดิน การจัดการงานวิศวกรรม ทั้งอาจารย์และเพื่อนๆ ของเราได้สอนให้ความรู้แก่นิสิต ถ้าเรามีปัญหา เราสามารถไปหาอาจารย์ได้ตลอด

ความประทับใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางคณะมีค่ายให้เราได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น ค่ายยุววิศวกรบพิธ เกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานหรือระบบประปา ให้เราได้นำความรู้ความเข้าใจจากที่เราได้เรียนไปลงมือปฏิบัติจริง ได้คิดวิเคราะห์ ได้ความเป็นผู้นำและยังสร้างประโยชน์แก่สังคมด้วย


นายวงศ์กิต พัฒนาวงศ์งาม

นางสาวภาวิตา อินทชัย

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

สำหรับสิ่งที่ประทับใจในภาควิชาวิศวกรรมโยธา อย่างแรกคือเพื่อน เราจะสนิทกับเพื่อนมากในภาควิชานี้ เราจะทำแล็บ อ่านหนังสือและติวด้วยกัน ช่วยกันเรียนให้สอบผ่านไปด้วยกัน ส่วนต่อมาคืออาจารย์ อาจารย์ในภาควิชาของเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในส่วนของแต่ละคนมาก ทำให้เวลาอาจารย์ถ่ายทอดความรู้มาเราก็จะสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ต่อได้

ส่วนความประทับใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น ผมประทับใจในเรื่องของการเป็นวิศวฯ จุฬาฯ ครับ การเป็นวิศวฯ ที่นี่ถือเป็นวิศวฯ อันดับต้น ๆ ของประเทศ ทำให้ผมมีความภาคภูมิใจในตัวเองมาก และการได้อยู่ที่นี่เราไม่ได้มีเพียงแค่การเรียนอย่างเดียว เรามีการทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การไปออกค่าย ซึ่งตอนแรกเคยได้ยินมาว่า การที่เราเรียนที่นี่จะมีแต่เรียนอย่างหนัก แล็บไม่ค่อยได้ทำ เรื่องเทคนิคไม่ค่อยมี แต่ว่าจริงๆ แล้ว พอผมได้เข้ามาที่นี่ ทำให้รู้ว่า เราไม่ได้มีเพียงการเรียน เรามีการทำแล็บ ทำค่าย ตามสิ่งที่เราสนใจ