บทสัมภาษณ์นิสิตสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

ชยิสรา สกุลคู

ชยิสรา สกุลคู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 2

ความประทับใจต่อภาควิชา ICE หรือ Information and Communication Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้มีโอกาสทำงาน หลาย ๆ ส่วน เช่น การจัดค่ายกิจกรรมต่าง ๆ ในคณะ จะมีรุ่นพี่คอยสอนงานเราตลอด คอยบอกคอยแนะนำแนวทางเรา เรื่องการเรียนหรือเรื่องต่างๆ ในคณะ ก็จะมีให้ชีตหรือ ช่วยสอนโดยตลอด

ศุภกณิศ หทโยดม

ศุภกณิศ หทโยดม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 4

ความประทับใจต่อภาควิชา Automotive Design and Manufacturing Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือได้เรียนรู้ตั้งแต่การทำงานของรถ ระบบไฟฟ้าของรถ การทำงานของเครื่องยนต์ รวมถึง Manufacturing Process ของการสร้างรถว่ามีอะไรบ้าง รวมไปถึงการ Design ออกแบบรถให้ออกมา Efficiency ให้ดีที่สุดด้วย

ภูริสา ดำรงค์ศักดิ์กุล

ภูริสา ดำรงค์ศักดิ์กุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 3

ภาควิชาวิศวกรรม NANO หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร NANO เป็นหลักสูตรใหม่ที่ต่างชาติต่างให้ความสำคัญมานานแล้ว ทางคณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้จัดตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นเป็นที่แรกของประเทศไทย ถึงแม้ NANO จะมีขนาดที่เล็กแต่ ความสำคัญของมันใหญ่มาก

พสุธา ไดจิ อิเดะ

พสุธา ไดจิ อิเดะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 2

ความประทับใจที่มีต่อภาควิศวกรรม Robotics and AI คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้ก้าวเข้ามาได้พบเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมไปถึงบุคลากรท่านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่พร้อมจะให้คำปรึกษา ทั้งเรื่องเรียนหรือเรื่องการใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัย