บทสัมภาษณ์นิสิตวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

นายชินกฤต บุญนก

นายชินกฤต บุญนก

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

4ที่เลือกเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมเพราะว่าชอบความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราดีลกับงานที่มองไม่เห็นในสิ่งที่อยู่ใต้เปลือกโลก อย่างเช่นแก๊สธรรมชาติ ซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในประเทศของเราและจุฬาฯ เป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมโดยตรง

สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมมีความพิเศษตรงที่ให้นิสิตได้ไปฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ซึ่งผมก็มีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทนํ้ามันจริงๆ ได้พบกับพี่ๆ ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย มาจากที่ทำงาน ซึ่งสามารถที่จะเอาไปใช้ในการเรียนต่อไปได้ แล้วก็ทำให้ค้นพบตัวเองว่า ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเรียนสาขานี้

นายปัญจวัฒน์ รุ่งตรานนท์

นายปัญจวัฒน์ รุ่งตรานนท์

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

ถ้าถามว่าประทับใจอะไรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ชอบเพราะเป็นคณะที่เปิดมานาน มีทั้งอาจารย์ต่างประเทศ อาจารย์ที่ส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ในคณะ ทำให้หลักสูตรของวิศวฯ จุฬาฯ มีการพัฒนาไปไกลมากในประเทศไทย

ส่วนของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คิดว่าการที่จะสร้างสิ่งต่าง ๆ นั้น หนึ่งคือเราต้องใช้ทรัพยากรก่อน แต่คนที่จะหาทรัพยากรนั้นมีน้อยมาก ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ เป็นเพียงภาคเดียวที่นำทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มาสร้างเหล็กและอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ผมเลยคิดว่าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีมีความสำคัญต่อประเทศและสามารถต่อยอดไปสู่วิศวกรรมอื่นได้

ความประทับใจที่เลือกภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ เพราะว่าเป็นเหมือนภาคต้นนํ้าที่นำทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่บนโลกใบนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และทำให้เป็นทรัพยากรที่สามารถ ใช้งานได้ในส่วนอื่น ๆ ให้ภาคอื่นนำไปพัฒนาประเทศได้ ผมคิดว่าถ้าเรามีต้นนํ้าที่ดีเราก็จะมีผลผลิตที่ดี

นางสาวธนภรณ์ นิลพัทธสุขวิเศษ

นางสาวธนภรณ์ นิลพัทธสุขวิเศษ

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

เหตุผลที่เลือกเรียนสาขานี้ เพราะเป็นคนไม่ชอบทำงานในออฟฟิศ ไม่ชอบสภาพแวดล้อมที่จำเจซํ้าซาก สาขานี้เรารู้จักกันในนามเด็กเหมือง ซึ่งเมื่อลองอยู่ในสภาพการทำงานแล้วรู้สึกว่าได้ออกนอกสถานที่ ได้ไปออกภาคสนาม ทำให้อยากเรียนสาขานี้

หลังจากได้ลองมาเรียนที่นี่แล้ว มีความประทับใจในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นสังคมระหว่างตัวเรากับเพื่อนหรือระหว่างอาจารย์กับนิสิต เนื่องจากภาควิชานี้เป็นภาควิชาที่ค่อนข้างเล็กทำให้นิสิตกับอาจารย์ไม่ห่างไกลกันมาก จะคุยอะไรก็คุยได้ง่าย นอกจากนี้ภาควิชายังมีอาจารย์ประจำเป็นอาจารย์ต่างชาติ เป็นการสอนที่เหมือนกับได้เรียนภาคอินเตอร์ ทั้ง ๆ ที่เป็นเพียงภาคปกติ ได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัว

นางสาวนิภาพร พูลสวัสดิ์

นางสาวนิภาพร พูลสวัสดิ์

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

วิศวกรรมปิโตรเลียม เรียนเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งหมายถึงการที่เรานำ ขุมพลังขึ้นมาจากใต้พื้นโลกเพื่อนำมาขับเคลื่อนให้แก่ประเทศนั่นเอง ถ้าเราเรียนวิศวกรรมปิโตรเลียมก็เหมือนกับว่าเรากำลังขับเคลื่อนประเทศนี้อยู่ จากการที่เรียนถึงปี 4 แล้วสัมผัสได้ว่าในภาควิชาเรามีความอบอุ่นเป็นกันเองมาก ๆ จากจำนวนคนที่น้อย อาจารย์มีความใส่ใจแก่นิสิตทุกคนมาก ๆ เราสามารถเข้าไปคุยเข้าไปปรึกษากับอาจารย์ได้ทุกเรื่อง

จากส่วนตัวที่ได้ไปฝึกงานที่บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในช่วงซัมเมอร์ของชั้นปี 2 และ ปี 3 รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนี้