บทสัมภาษณ์นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ

นายนพดล สกุลสน

นายนพดล สกุลสน

นิสิตระดับปริญญาเอก

ความประทับใจที่มีต่อภาควิชา คือ โอกาสในการออกไปร่วมทำงานกับคณะอาจารย์ และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งองค์กรในภาคอุตสาหกรรม องค์กรในด้าน Health Care หรือองค์กรในด้านไฟแนนซ์ ซึ่งช่วยให้เรานำความรู้ที่เราได้เรียนในห้องเรียนไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ รวมทั้งมีโอกาสได้ไปร่วมงาน การเทรนนิ่งบุคลากรในองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้เรามีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ ได้ทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมา และมีแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

นายชัยพล นพพาดวงศ์

นายชัยพล นพพาดวงศ์

นิสิตเก่าของภาควิชา

ความประทับใจที่มีต่อภาควิชาและคณะ คือ คณะของเรามีกิจกรรมที่ช่วยให้นิสิตเข้าใจสายงาน ต่าง ๆ ที่นิสิตสามารถไปเลือกทำได้ในอนาคต อย่างเช่น กิจกรรม Champ Engineering ที่จะเชิญนิสิตเก่าเข้ามาเป็นเมนเทอร์ให้แก่เด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจว่าสายงานที่ตัวเองสนใจ ทำอะไรบ้าง และใช้สกิลอะไรบ้าง

ส่วนในภาควิชา จะมีการเชิญนิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาควิชา ในรายวิชาต่างๆ มาให้ความรู้แก่เด็กๆ ให้เด็กเห็นภาพว่า เอาความรู้ไปใช้อย่างไร สำหรับน้องๆ ทุกคนไม่ต้องกังวลเลย น้องๆ จะรู้ว่าเราควรจะไปทำงานอะไร เพราะคณะสนับสนุนเรื่องนี้อยู่ตลอด

นายดิทินัน ธีระสกุลชัย

นายดิทินัน ธีระสกุลชัย

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

สำหรับความประทับใจของภาควิชา คงหนีไม่พ้นเรื่องกิจกรรม อย่างเช่น กิจกรรมค่ายรับน้องของภาควิชา ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบของค่าย 3 วัน 2 คืน โดยทำให้นิสิตที่เข้ามาใหม่ได้เรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ และพี่ๆ ภายในภาควิชา และภาควิชาได้ช่วยฝึกฝนทักษะอื่นๆ โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม หรือแม้กระทั่งการออกความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการเวลาให้เสร็จงานตามเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ของงานอีกด้วย

สำหรับความประทับใจต่อคณะ คือ เรื่องกิจกรรม โดยตัวผมเองได้ทำกิจกรรมหลายๆ อย่างส่วนใหญ่จะเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น พิธีกรในงานรับน้อง โดยได้ประสบการณ์จากงานกิจกรรมนั้นๆ และความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ได้รับประสบกาณ์จากรุ่นพี่ รวมถึงความรู้สึกของการให้แก่น้องๆ โดยวิศวกรนั้นการเก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ดีอีกด้วย

นางสาวจงกล สุขจำนงค์

นางสาวจงกล สุขจำนงค์

นิสิตระดับปริญญาโท

ความประทับใจที่มีต่อภาควิชานี้ อันดับแรกคือความประทับใจที่มีต่อคณาจารย์ที่มีคุณภาพ อาจารย์ที่นี่เก่งมากจริงๆ และยังมีความใส่ใจนิสิตทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอีกด้วย ส่งผลให้หลักสูตรของที่นี่สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของนิสิตได้เป็นอย่างดี หลักสูตรจะค่อยๆ พัฒนานิสิตจนมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะออกไปทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ชอบที่สุดคือ ช่วงชั้นปีที่ 4 ที่เราจะสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามใจชอบ ส่งผลให้เรามีความรู้ในด้านนั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในแต่ละวิชา อาจารย์จะคอยหาโปรเจ็กต์จากบริษัทจริง จากโรงงานจริง ให้เราได้ทดลอง เสมือนกับได้ทำงานจริงๆ

สำหรับความประทับใจที่มีต่อคณะวิศวฯ จุฬาฯ ต้องยกให้เรื่อง Facility น้องๆ ทราบไหมว่า ห้องสมุดของที่นี่มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก สามารถตอบสนองต่อการทำงานของนิสิตได้ทุกรูปแบบ นิสิตสามารถเข้าไปอ่านหนังสือ ติวหนังสือกับเพื่อน หรือว่าอาจจะไปทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของ Co-working Space ได้ นอกจากนั้น ห้องเรียนก็ยังมีความทันสมัย ฐานข้อมูลของที่นี่ก็ยังมีความครอบคลุมอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดช่วย Support ให้นิสิตสามารถเรียนรู้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น