บทสัมภาษณ์นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า

นายณัฐพล ฉสกุลปัญโญ

นายณัฐพล ฉสกุลปัญโญ

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

สิ่งแรกที่ประทับใจเมื่อได้อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคืออาจารย์ เพราะอาจารย์ไม่ใช่เป็น เพียงอาจารย์ ผู้สอน แต่เป็นเหมือนพ่อแม่ที่ดูแลเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้รู้สึก ว่าภาควิชาไฟฟ้าเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง ผมดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะที่นี่อยู่กันอย่างอบอุ่น ทุกคนเป็นเหมือนพี่น้อง เป็นเหมือนเพื่อน เป็นเหมือนครอบครัว

นางสาวณัฐกานต์ โพธิ์ศรี

นางสาวณัฐกานต์ โพธิ์ศรี

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ถ้าพูดถึงความประทับใจที่มีต่อภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็คือสังคมเพื่อน สังคมพี่น้อง เพราะถึงแม้จะเรียนหนัก หรือมีการ quiz บ่อยเพียงใด ก็มีสังคมเพื่อนที่คอย ให้ความช่วยเหลือ ช่วยกันติวหรืออธิบายในจุดที่เรายังไม่เข้าใจ และยังมีรุ่นพี่ที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในส่วนที่รุ่นพี่ผ่านมาแล้ว และเราก็สามารถส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้แก่รุ่นน้องได้

ความประทับใจที่มีต่อคณะ ก็คือกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรับน้องตั้งแต่เข้ามา กิจกรรมค่ายลานเกียร์ FE Camp หรือกิจกรรมอาสาต่าง ๆ ซึ่งทำให้เราได้ประสบการณ์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ซึ่งสนิทกันมาจนถึงทุกวันนี้ ได้ทักษะการทำงานต่าง ๆ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นกลุ่มใหญ่ และทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้รู้จักกับพี่ ๆ บัณฑิต ที่ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการทำงานและเล่าประสบการณ์การทำงานที่พี่ได้ทำอยู่

นายณัฐนันท์ พัฒนา

นายณัฐนันท์ พัฒนา

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

สำหรับความประทับใจของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คือกิจกรรม กิจกรรมแรกที่ นิสิตภาควิชาไฟฟ้าจะได้พบคือกิจกรรมรับน้อง เพราะทำให้เราได้เพื่อนใหม่ ได้รู้จักรุ่นพี่ใหม่ ๆ และที่สำคัญเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ และรู้จักอาจารย์ใหม่ ๆ กิจกรรมต่อไปคือกิจกรรม E-Camp จัดโดยนิสิตภาค วิชาไฟฟ้า เพื่อส่งมอบความรู้ให้แก่น้อง ๆ มัธยมต้น เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งสาระความรู้ ความสนุก และทำประโยชน์ให้สังคม กิจกรรมสุดท้ายที่ประทับใจมากที่สุด ก็คือกิจกรรม CSR เป็นการนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนในภาควิชาไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้จริง นอกจากจะได้สนุกสนานกับเพื่อน ๆ ได้คิด ได้วางแผนแล้ว เรายังได้ทำประโยชน์เพื่อ สังคมจริง ๆ ด้วย

นายพิชชากรณ์ สวัสดี

นายพิชชากรณ์ สวัสดี

นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2

สำหรับความประทับใจของภาควิชาไฟฟ้า ที่นี่เหมือนแหล่งแสวงหาโอกาส สามารถลอง ได้ หลาย ๆ อย่าง มีของเล่นให้ลองเล่น ได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างในระดับชั้นปริญญาตรี และเมื่อได้ทำโปรเจ็กต์เพื่อเป็นการสอบจบ โปรเจ็กต์เหล่านั้น จะสื่อให้เห็นว่าเราเรียนและได้ทำอะไรต่อ เมื่อเราชื่นชอบที่จะทำงานแบบนี้ เราก็ได้เลือก ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนในระดับ ที่ลึกกว่าระดับปริญญาตรี เช่น วิชาเฉพาะทาง เมื่อเราทำโปรเจ็กต์ที่เราสนใจ จบเรียบร้อยแล้ว ผมเชื่อว่า เราจะจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เมื่อเรา รู้ว่าสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง จบไปเราก็จะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ รอบด้าน แม้ว่าการศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี และ ป.โท จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันหายไปจากคณะนี้คือความอบอุ่น ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ระหว่างรุ่นต่อรุ่น