บทสัมภาษณ์คณบดี

Play Video
"คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็น ต้นแบบในการสร้างระบบการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมให้แก่ประเทศมาโดยตลอด"

Chula Engineering 2020

บ้านของวิศวกรยุคใหม่
HOME OF NEO ENGINEERS

แหล่งรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความก้าวหน้าของคณะที่ก่อตั้งมากว่า 106 ปี ผลงานของคณาจารณ์ นิสิต และแผนการพัฒนาคณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมผลักดันคณะให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมั่นคง